Utställning

Utställning av Röd Irländsk Setter har jag i stort sett slutat med, men ibland måste man ställa ut. T.ex. för att kunna delta på jaktprov i Finland måste hunden ha ett godkänt utställningsresultat.

Irländsk Röd setter i Sverige består av 2 st olika raser enligt min mening. En otymplig ”showsetter” med mycket päls och som inte kan användas till jakt som stående fågelhund, de är sönderavlade så att de inte står för fågel, saknar fysiska förutsättning och jaktlust och har enormt med päls som måste friseras och det gör man gladeligen med stor fantasi, t.ex. rakar man halsen och lämnar mycket hår på bröstet för att få dem att framstå som kraftfulla med fin bröstkorg, i själva verket ser de bedrövligt tunna ut bakom pälsen med ofta rokokoställda framfötter. Denna showsetter är den dominerande vad gäller antalet valpar som föds per år i Sverige. Tyvärr dominerar ”settertanterna” utställningarna och deras följe av utställningsdomare med samma intresse och total okunskap om jaktsettern och dess funktion. T.ex. på MFK (mellansvenska fågelhundsklubben) har settertanterna totalt tagit över verksamheten sedan flera år. Det innebär att det inte är någon som helst ide att ställa ut en jaktsetter för dem.